Monday, 22 October 2007

SUGE!!!

Dimaklumkan bahawa 5 orang penyelidikUniversiti Malaya telah menyertai pameran British Invention Show 2007(BIS) yang diadakan di AlexandraPalace, Wood Green, London, pada 17 -20 Oktober 2007. Rombongan penyelidikUniver siti Malaya ini telah diketuai oleh Prof. Madya Dr. Mohd Sahar Yahya selaku Ketua Unit PerkembanganPenyelidikan (UPPP)Hasil daripada penyertaan pertandingan reka cipta tersebut, penyelidikUniversiti Malaya telah berjaya meraih10 anugerah.

Lebih gemilang lagi, penyelidik kita iaitu Encik Asrul Mahjuddin Ressang Aminuddin dari Fakulti Alam Bina telah berjaya meraih anugerah tertinggi yang ditawarkan di BIS 2007 iaitu Diamond (Special Awardfor Earth Science) menerusi projek penyelidikan beliau bertajuk SandwichBrick - Sustainable Construction. Penyelidik bersama bagi projektersebut adalah Prof. Madya Sreenivasaiah Purushothama Rao. Projek tersebut turut memenagi anugerah Gold. Selain itu, Dr. Mohd Hamdi Abd Shukordari Fakulti Kejuruteraan juga telah meraih anugerah Double Gold (SpecialAward for Industry) menerusi projek penyelidik an beliau bersama Dr. S.Ramesh, Tan Chou Yong & Iis Sopyan yang bertajuk Development of High Toughness Synthetic Bioceramic for Bone ImplantTechnology. Disamping itu, projek penyelidikan tersebut turut memenagi anugerah Gold. Senarai penuh anugerah yang dimenangi oleh Universiti Malaya adalah seperti berikut

Diamond (Special Award for EarthScience)
Projek Penyelidikan: Sandwich Brick -Sustainable Construction
Ketua Penyelidik: Asrul Mahjuddin Ressang Aminuddin (Fakulti Alam Bina)
Penyelidik Bersama: Prof. Madya Sreenivasaiah Purushothama Rao


GoldProjek
Penyelidikan: Sandwich Brick -Sustainable Construction
Ketua Penyelidik: Asrul MahjuddinRessang Aminuddin (Fakulti Alam Bina)
Penyelidik Bersama: Prof. Madya Sreenivasaih Purushothama Rao

Dan lain-lain...
cuma yg nak dikatakan di sini... sepanjang 4 tahun aku belajar ngn SP Rao... baru aku tahu name penuh dia... terharu sekejap ngn penemuan ni... isk isk...

No comments: